Festival “Iskre budućnosti”

Nakon što je Udruženje 2017. god. u okviru manifestacije “Stolačka zima” organiziralo dva koncerta, Kablovi i Mustafa Šantić & “Sevdi Mustafa Band”, koji su bili izvanredno prihvaćeni od strane građana, došli smo na ideju da organizujemo ljetni festival u vrijeme kada su u Stocu prisutni mnogobrojni Stočani koji raseljeni žive u drugim zemljama i u vrijeme održavanja festivala kulture Slovo Gorčina.

Festivalu smo dali simboličan naziv “Iskre budućnosti” u želji da se naša omladina na koncertima zbližava i  da se prevaziđu nacionalne podvojenosti. Namjera je da festivalske dane, osim koncerata, obogatimo i drugim sadržajima kulturnog stvaralaštva a sve u nastojanju da našem gradu vratimo ugled koji je uživao na pozornici kulturnih dešavanja u našoj zemlji.

Kablovi i Mustafa Šantić  https://youtu.be/t4UxnFv91JA

Iskre obasjale ljeto u Stocu https://www.klix.ba/magazin/muzika/iskre-buducnosti-obasjale-ljeto-u-stocu-problem-ostaju-posjete-i-finansije/180812016

http://ba.n1info.com/Video/Ostalo/a357435/Bogat-program-festivala-Iskre-buducnosti-2019-u-Stocu.html Bogat program festivala Iskre budućnosti